El Cap d’Agrupament

El Cap d’Agrupament és la figura que vetlla per que es compleixi el projecte pedagògic que duu a terme l’AEG. La responsabilitat del progressiu acompliment dels objectius és de tot l’Equip de l’AEG, encara que és el cap d’AEG qui l’encarna i la representa.

Així doncs, podríem dividir les tasques del Cap d’AEG en quatre àmbits d’aplicació:

Funcions dins l’Equip de Caps:

·Captació de Caps: El Cap d’AEG ha de formar el seu propi equip de caps, aprofitant els caps que queden de l’any anterior, i trobant altres joves interessats.
·Cohesió dels Caps: Crear un bon ambient dins el clan, promovent les activitats de tot l’equip de caps de l’AEG i potenciant el diàleg.
·Orientar, motivar l’aprofitament dels recursos: Potenciar el desenvolupament dels caps com a educadors en el lleure, motivant-los per a aprofundir en la seva formació.
·Dinamitzar el Consell d’Agrupament: Preparar l’ordre del dia, fer les funcions de moderador i fer arribar els temes a tractar amb antelació per a permetre que els caps se’ls preparin també.
·Seguiment de les feines: El Cap d’AEG ha de fer el seguiment dels objectius marcats, així com del funcionament de cada equip de caps de les unitats, i oferir el seu recolzament a qui el necessiti.
·Reforçar i potenciar la feina dels caps: El cap d’AEG ha de donar el seu suport als equips de caps, així com fer-lis arribar les crítiques constructives que trobi necessàries pel bon funcionament de l’AEG.

Funcions vers el MEGM.

·Representar l’AEG al Comissariat Ampliat: Traslladar al Comissariat Ampliat la opinió de l’AEG sobre els distints temes tractats.
·Comunicar informacions MEGMAEG: El Cap d’AEG ha de donar a conèixer tota la informació generada al MEGM a dins l’AEG, i a l’inrevés.
·Donar a conèixer el MEGM a dins l’AEG: Motivar als caps de les unitats a participar activament en la vida del MEGM: reunions de branques, FOCAs, equips generals…
·Vetllar pel compliment de la filosofia de l’Escoltisme: Ha de ser capaç de transmetre dins l’AEG els objectius i l’abast del projecte educatiu promogut per l’Escoltisme.
·Donar suport a les activitats i idees del MEGM: Quan neix una nova idea a dins el MEGM, han d’esser els Caps d’AEG qui han de transmetre l’entusiasme de dur-la endavant a l’AEG.

Gestió de l’AEG. Coordinació de tasques.

·Recursos econòmics: El tresorer i el Cap d’AEG han d’estar sempre pendents de l’entrega de les Subvencions com a eina clau per a l’obtenció de recursos econòmics per a l’AEG.
·Recursos Materials: S’ha de responsabilitzar de cobrir les necessitats de material que puguin tenir les distintes unitats: locals, material conjunt d’acampada…
·Secretaria: Dur un registre de les actes del Consell d’AEG, recollida i distribució d’informació des de la Secretaria del MEGM, recopilació dels programes de les unitats…

Funcions cap a l’entorn que envolta l’AEG.

·Potenciar l’AEG dins el barri/poble: L’AEG ha de col·laborar en les activitats que puguin organitzar-se en la seva parròquia, per l’Associació de Veïns…
·Responsable davant la parròquia i l’Ajuntament: S’ha de participar en les reunions de les associacions més properes, donant una imatge de obertura cap a la resta d’entitats que fan feina a la zona.
·Potenciar la participació en les activitats de la parròquia: Com a integrants d’un Moviment Catòlic s’ha de promoure la participació activa en la vida de la parrròquia: Nadal, Pàsqüa…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
A %d bloguers els agrada això: